Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
三月 25, 2023 星期六 短暫陽光 有驟雨 24° 86%

簡約公屋掀爭議 順得哥情失嫂意

政府積壓?房屋問題一直難以紓解,於是推行「簡約公屋」希望以組裝合成方式,快刀斬亂麻咁喺5年內建成3萬個單位,畀啲等到頸長、輪候傳統公屋3年以上?申請者,可以有個「安樂窩」,大有「安得簡約公屋千萬間,大庇劏房基層俱歡顏」之勢!嗱!用意不可謂不佳,可惜引來唔少爭議! 呢嗱!政府政策出台,結果流於粗疏,一石唔係二鳥,而係激起千重浪!觀乎「簡約公屋」正是如此!最初話要斥資逾264億元興建,每個單位造價89萬元,相比一個公屋單位造價約65萬元貴好多喎!換言之,「簡約公屋」都真係愈簡愈貴,被揶揄如燒錢,基層住得三幾年,用完即拆,同燒錢做天價實驗冇乜分別!依家為咗上立法會申請撥款,又話已壓低近10億個大洋造價。團體就指貴價成本?「簡約公屋」,唔好話冷氣機冇,連基本家電都欠奉,比現時過渡屋仲衰! 今趟功夫茶都唔想爭拗「簡約公屋」是否愈「簡」就愈「貴」?問題,倒想討論吓選址問題。據立法會文件顯示,政府初步確定發展「簡約公屋」用地4幅,選址全在新界,有議員認為位置偏遠,未起已被彈位置偏遠交通不便,要大把配套支援如增設交通接駁、商場等,否則會減低基層入住欲望。好嘞!依家政府又宣布有3個選址位於市區,其中有位於牛頭角、啟德世運道及柴灣等市區地,其中啟德世運道可建逾一萬個單位,涉及「簡約公屋」單位總數約三分之一。既然有咁多簡約單位位處市區,不是應齊鼓掌嗎?為何不但冇,仲被當區居民及地區人士齊齊反對和鬧爆?有居於啟德私樓?潘先生尋日喺大氣電波指本港商業地不足,啟德北面有商業用途地,應延續其發展,政府見縫插針起樓並非良好規劃,質疑喺該處興建「簡約公屋」係錯配土地資源。 有九龍城區議員亦指,區內本身已有兩個過渡性房屋項目,逾萬「簡約公屋」單位料會有3至4萬人居住,人口與區內現有兩條公屋屋邨總數相若,擔心項目會對社區資源及交通負荷造成巨大影響。此外,對該區置業?居民亦不公平,皆因有家庭窮一生積蓄,希望在此安居樂業,點知最後區內又冇建單軌鐵路,又加建「簡約公屋」,與原有規劃背道而馳,不滿政府每次有新政策乜都以啟德作為試點;地產商亦指出,若由啟德方艙醫院改建,因該地為郵輪碼頭,或對外國遊客造成影響。 此外,「簡約公屋」選址亦包括屯門3幅用地,分別興建約5,000個單位,同樣有區議員質疑會加劇區內人口負擔,令交通問題百上加斤。總之,政府以結果為目標卻不是增加施政效率而係掀起更多爭議,欲速則不達,順得哥情失嫂意,欠?就係精心策劃!